Merila in kriteriji za ocenjevanje
1. Oblikovanje – Litje
2. Oblikovanje – Sintranje
3. Oblikovanje – Polimeri
4. Preoblikovanje – Splošno
6. Natezno tlačno preoblikovanje
7. Natezno preoblikovanje
8. Upogibanje
9. Strižno preoblikovanje
10. Preoblikovalni stroji
11. Orodja za preoblikovanje
12. Ločevanje – Rezanje
13. Odrezovanje – Splošno
Izpit – primer