Spoštovani študentje!

Plačilo izpitov lahko poravnate tudi tako, da znesek izpita plačate preko univerzalnega plačilnega naloga (UPN) oziroma preko mobilne banke. Ko boste znesek poravnali, vam bomo uredili vse potrebno na šoli v zvezi s tem. Prosimo, da plačilni nalog (UPN) pazljivo izpolnite, ker je to zelo pomembno za vas in nas. 


Vsako plačilo je potrebno izvesti pred izvedbo aktivnosti, potrdilo o plačilu pa je obvezno potrebno takoj po izvedenem plačilu poslati po elektronski pošti na naslov referat@vssravne.si

  • Plačilo izpita:

Prejemnik:                 Šolski center Ravne, OE Višja strokovna šola,
Naslov:                       Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem
IBAN:                          SI56 0110-0600-0025-243
Sklic št.:                      299534
Znesek izpita:            35 evrov
Namen plačila:          Plačilo izpita XXX
(namesto črk XXX vpišite kratico predmeta)

  • Plačilo Diplomskega izpita:

Prejemnik:                 Šolski center Ravne, OE Višja strokovna šola,
Naslov:                       Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem
IBAN:                          SI56 0110-0600-0025-243
Sklic št.:                      299534
Znesek:                       350 evrov
Namen plačila:          DIPLOMSKI IZPIT Ime in priimek študenta
(obvezno dopišite vaše ime in priimek)