Izredni študentje, ki ste se v študijskem letu 2023/24 vpisali v 3. ciklus izrednega študija, morate do 21. junija 2024 v referat oddati izpolnjeno Vlogo za priznavanje ur praktičnega izobraževanja.

Do 28. junija 2024 morate pripraviti seminarsko nalogo za izpit pri predmetu PRI1 in PRI2. Z organizatorjem praktičnega izobraževanja, prof. Dragom Šebezom, univ. dipl. inž. bomo nekje sredi novembra 2023 razpisali roke za zagovore seminarskih nalog.

Do 5. julija 2024 morate v referat oddati Predlog naslova in teme diplomskega dela ter Uskladitev naslova in teme diplomskega dela.