KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija imenuje predavateljski zbor. Sestavljajo jo predsednik in 6 članov, od tega 5 predavateljev šole, tako da so zastopana vsa študijska področja oziroma skupine predmetov in 2 študenta.

Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija so:

 • Jerneja Rebernik Herman, predsednica, predavateljica,
 • Zdravko Pavleković, član, ravnatelj,
 • Ivanka Stopar, članica, predavateljica,
 • Berta Grešovnik, članica, predavateljica,
 • Gorazd Geč, član, predavatelj,
 • Jošt Šteharnik, predstavnik študentov mehatronike in
 • Tadej Miklavc, predstavnik študentov strojništva.

V študijskem letu 2021/22 se bo Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti predvidoma sestala trikrat ali po potrebi. Vedno pa se člani komisije tudi med sestanki dogovarjajo o tekočem delu.

Delo Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Predvideno delo Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v študijskem letu 2021/22:

 • priprava samoevalvacijskega poročila za preteklo študijsko leto,
 • izvedba analize anketiranja za študijsko leto 2021/22,
 • na podlagi celotnih rezultatov in analiz anketiranja priprava predlogov za izboljšave izobraževalnega procesa,

ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,

vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,

načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,

sodeluje z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: nacionalna agencija) in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini,

spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,

na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter

pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na svetu nacionalne agencije.

 

Plan izobraževanja:

 • Udeležba na morebitnih seminarjih oz. konferencah.

Samoevalvacijsko poročilo 2010-2011
Samoevalvacijsko poročilo 2011-2012
Samoevalvacijsko poročilo 2012-2013
Samoevalvacijsko poročilo 2013-2014
Samoevalvacijsko poročilo 2014-2015
Samoevalvacijsko poročilo 2015-2016
Samoevalvacijsko poročilo 2016-2017
Samoevalvacijsko poročilo 2017-2018
Samoevalvacijsko poročilo 2018-2019
Samoevalvacijsko poročilo 2019-2020

Samoevalvacijsko poročilo 2020-2021