KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija imenuje predavateljski zbor. Sestavljajo jo predsednik in 6 članov, od tega 5 predavateljev šole, tako da so zastopana vsa študijska področja oziroma skupine predmetov in 2 študenta.

Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija so:

  • Jerneja Rebernik Herman, predsednica, predavateljica,
  • Zdravko Pavleković, član, ravnatelj,
  • Ivanka Stopar, članica, predavateljica,
  • Berta Grešovnik, članica, predavateljica,
  • Gorazd Geč, član, predavatelj,
  • Jošt Šteharnik, predstavnik študentov mehatronike in
  • Tadej Miklavc, predstavnik študentov strojništva.

Plan izobraževanja:

  • Udeležba na morebitnih seminarjih oz. konferencah.

Samoevalvacijsko poročilo 2010-2011
Samoevalvacijsko poročilo 2011-2012
Samoevalvacijsko poročilo 2012-2013
Samoevalvacijsko poročilo 2013-2014
Samoevalvacijsko poročilo 2014-2015
Samoevalvacijsko poročilo 2015-2016
Samoevalvacijsko poročilo 2016-2017
Samoevalvacijsko poročilo 2017-2018
Samoevalvacijsko poročilo 2018-2019
Samoevalvacijsko poročilo 2019-2020

Samoevalvacijsko poročilo 2020-2021

Samoevalvacijsko poročilo 2021-2022