Praktično izobraževanje pri izrednih študentih

Izredni študentje lahko uveljavljajo priznavanje praktičnega izobraževanja glede na njihove delovne izkušnje. Vlogo za priznavanje ur praktičnega izobraževanja oddajo študijski komisiji. Kriterij za priznavanje praktičnega izobraževanja je:

3 leta ali več ustreznih delovnih izkušenj (pod ustrezne delovne izkušnje štejejo izkušnje v stroki, ki pomenijo kompetence, ki sledijo ciljem v katalogih znanja za posamezni program):

Ko študijska komisija pregleda in potrdi vlogo za priznavanje (odda se vloga za priznavanje izpita 1. in 2. letnika), je izpit delno priznan.
Praktično izobraževanje 1 in 2 (PRI 1in PRI 2) – izpit se prizna v celoti, ko študent izdela in predstavi seminarsko nalogo s temo, ki jo skupaj z predavateljem oziroma mentorjem PRI izbereta. Po uspešnem zagovoru seminarske je izpit iz praktičnega izobraževanja opravljen.