Priimek, ime, email Predavatelj pri predmetih
Berta Grešovnik, univ. dipl. inž. berta.gresovnik@guest.arnes.si MATERIALI, OSNOVE STROJNIŠTVA
dr. Bojana Tancer, univ. dipl. psih. bojana.tancer@guest.arnes.si POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VODENJE
mag. Drago Hribernik, univ. dipl. inž. drago.hribernik@guest.arnes.si SISTEMI MEHATRONIKE 1, SISTEMI MEHATRONIKE 2, AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA, POGONI IN MEHANIZMI
Drago Šebez, univ. dipl. inž. drago.sebez@gmail.com PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Igor Kosmač, univ. dipl. inž.  igor.kosmac@guest.arnes.si IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE ORODIJ, SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE ORODIJ
mag. Irena Erjavec, prof. irenaerjavec.k@gmail.com STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (NEMŠČINA)
Domen Mlinarič, prof.vitomil1@gmail.com STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (ANGLEŠČINA)
Gašper Oswald, mag. inž. str.gasper.oswald@vssravne.si TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV (TPN), TEHNIŠKI PREDPISI IN PROJEKTIRANJE(TPP) IN KAKOVOST IN ZANESLJIVOST PROCESOV (KZP)
Gorazd Geč, univ. dipl. inž. gorazd.gec@vssravne.si RAČUNALNIŠTVO(RAČ) IN RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (RAI)  
mag. Martina Ribič, univ. dipl. inž. martina.ribic@guest.arnes.si KAKOVOST IN ZANESLJIVOST PROCESOV
Zdravko Pavleković, univ. dipl. inž. zdravko.pavlekovic@guest.arnes.si ROBOTSKI SISTEMI, PROGRAMIRANJE V AVTOMATIKI
dr. Anita Goltnik Urnaut anita.urnaut@gmail.com POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VODENJE
doc. dr. Vinko Močilnik, univ. dipl. inž.vinko.mocilnik@gmail.com MEHANIKA 1, MEHANIKA 2, STROJNI ELEMENTI, TEHNOLOGIJA, TEHNOLOŠKI PROCESI
Bojan Pogač, univ. dipl. inž. bojan.pogac@gmail.com ELEKTROTEHNIKA, OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
Anton Čepin, univ. dipl. inž. toni.cepin@guest.arnes.si MERITVE
Klara Štavdekar, mag. inž. str. stavdekar.klaraa@gmail.com VARSTVO PRI DELU IN VAROVANJE OKOLJA (VDO), TRAJNOSTNI RAZVOJ (TRA)
Gregor Kavšček, univ. dipl. inž.grega.kavscek@gmail.com KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE

 

 Jožica Ovčjak, univ, dipl. ekon.                         EKONOMIKA PODJETJAjozica.ovcjak@sc-sg.si

Vanja Lužnic, mag. ek. in posl. v.

vanja.luznic@sc-sg.si