Priimek, ime, email Predavatelj pri predmetih

Berta Grešovnik, univ. dipl. inž.

berta.gresovnik@guest.arnes.si

MATERIALI, OSNOVE STROJNIŠTVA

dr. Bojana Tancer, univ. dipl. psih.

bojana.tancer@guest.arnes.si

POSLOVNO KUMUNICIRANJE IN VODENJE

mag. Drago Hribernik, univ. dipl. inž.

drago.hribernik@guest.arnes.si

SISTEMI MEHATRONIKE 1, SISTEMI MEHATRONIKE 2, AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA, POGONI IN MEHANIZMI

Drago Šebez, univ. dipl. inž.

drago.sebez@gmail.com

RAČUNALNIŠTVO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA, KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE, PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Igor Kosmač, univ. dipl. inž.

igor.kosmac@guest.arnes.si

IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE ORODIJ, SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE ORODIJ

mag. Irena Erjavec, prof.

irenaerjavec.k@gmail.com

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (NEMŠČINA)

mag. Ivanka Stopar, prof.

ivanka@srednjasolaravne.si

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (ANGLEŠČINA)

Jerneja Rebernik Herman, univ. dipl. inž.

jerneja.rebernik@gmail.com

TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV, TEHNIŠKI PREDPISI IN PROJEKTIRANJE
  EKONOMIKA PODJETJA

mag. Martina Ribič, univ. dipl. inž.

martina.ribic@guest.arnes.si

KAKOVOST IN ZANESLJIVOST PROCESOV, TRAJNOSTNI RAZVOJ, VARNOST PRI DELU IN VAROVANJE OKOLJA

Zdravko Pavleković, univ. dipl. inž.

zdravko.pavlekovic@guest.arnes.si

ROBOTSKI SISTEMI, PROGRAMIRANJE V AVTOMATIKI

dr. Anita Goltnik Urnaut

anita.urnaut@gmail.com

POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VODENJE

doc. dr. Vinko Močilnik, univ. dipl. inž.

vinko.mocilnik@gmail.com

MEHANIKA 1, MEHANIKA 2, STROJNI ELEMENTI, TEHNOLOGIJA, TEHNOLOŠKI PROCESI

Bojan Pogač, univ. dipl. inž.

bojan.pogac@gmail.com

ELEKTROTEHNIKA, OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Anton Čepin, univ. dipl. inž.

toni.cepin@guest.arnes.si

MERITVE

Igor Vušnik, dipl. inž.

igor.vusnik@gmail.com

SISTEMI MEHATRONIKE 2

Nejc Gorinšek, mag. inž. str.

gorinsek.nejc@gmail.com

POGONI IN MEHANIZMI