Študentski svet

V okviru višje šole je organizirana skupnost študentov. Študentsko skupnost vodi študentski svet. Študentski svet je predstavniški organ študentov Višje strokovne šole Šolskega centra Ravne. Sestavlja ga 5 predstavnikov študentov prvega in drugega letnika, ki se izvolijo na volitvah. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika sveta.

Člani Študentskega sveta Višje strokovne šole Šolskega centa višje šole Ravne v študijskem letu 2023/2024 so:

Ime in priimek Program  
Luka Primik (predsednik) Strojništvo  
Gašper Franc Dorič (podpredsednik) Mehatronika  
Klara Spesny Strojništvo  
Nina Kotnik Strojništvo  
Matija Kelenc Mehatronika  

Člani Študentskega sveta zastopajo študente v organih šole (Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, strateški svet, svet šole) in podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe. Organizira izvenšolsko življenje in delo, obravnava vprašanja, povezana s študijskim delom in z upravljanjem, daje organom šole svoje predloge. Promovira šolo doma in v tujini preko partnerskega sodelovanja, sodeluje tudi v okviru skupnosti študentov višjih strokovnih šol Slovenije.

  • Študentski svet VSŠ obravnava, sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov VSŠ za novo študijsko leto v sodelovanju s skupnostjo študentov.
  • S strani predavateljskega zbora koordinira delo s študentsko skupnostjo Domen Mlinarič (e-pošta: domen.mlinaric@vssravne.si)