Študentski svet

V okviru višje šole je organizirana skupnost študentov. Študentsko skupnost vodi študentski svet. Študentski svet je predstavniški organ študentov Višje strokovne šole Šolskega centra Ravne. Sestavlja ga 5 predstavnikov študentov prvega in drugega letnika, ki se izvolijo na volitvah. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika sveta.

Člani Študentskega sveta Višje strokovne šole Šolskega centa višje šole Ravne v študijskem letu 2020/2021 so:

 Ime in priimek Program
Blaž Novak (predsednik) Strojništvo
Anej Cvar (podpredsednik) Mehatronika
Anže Čeru Strojništvo
Jaka Slivnik Strojništvo
Mario Urnaut Mehatronika

Člani Študentskega sveta zastopajo študente v organih šole (Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, strateški svet, svet šole) in podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe. Organizira izvenšolsko življenje in delo, obravnava vprašanja, povezana s študijskim delom in z upravljanjem, daje organom šole svoje predloge. Promovira šolo doma in v tujini preko partnerskega sodelovanja, sodeluje tudi v okviru skupnosti študentov višjih strokovnih šol Slovenije.

  • Študentski svet VSŠ obravnava, sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov VSŠ za novo študijsko leto v sodelovanju s skupnostjo študentov.
  • S strani predavateljskega zbora koordinira delo s študentsko skupnostjo mag. Ivanka Stopar (e-posta: ivanka.stopar@gmail.com)