Spoštovani študentje!

Plačilo izpita (4. pristop k izpitu in naprej, ter vse izpite z evidenčnim vpisom) lahko poravnate tudi tako, da znesek poravnate preko univerzalnega plačilnega naloga (UPN) oziroma preko spletne banke.  Prosimo, da plačilni nalog (UPN) pazljivo izpolnite, ker je to zelo pomembno za vas in nas.

Vsako plačilo je potrebno izvesti pred izvedbo aktivnosti, potrdilo o plačilu pa je obvezno potrebno takoj po izvedenem plačilu poslati po elektronski pošti na naslov referat@vssravne.si

Prejemnik:                   Šolski center Ravne, OE Višja strokovna šola,
Naslov:                         Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem
IBAN:                            SI56 0110-0600-0025-243
Sklic št.:                        299534
Znesek izpita:              35 evrov
Namen plačila:            Plačilo izpita XXX
(namesto črk X napišite kratico predmeta)