Merila in kriteriji za ocenjevanje
Predavanja ROSI 1
Vzorec laboratorijskega poročila
Laboratorijske vaje ROSI 1
IO signali
Licenca za Robot Studio
Prenos Robot Studia