Merila in kriteriji ocenjevanja
Navodila za lab. vaje
Vaja 1 – Brezžično omrežje
Vaja 2 – Gsm alarm
Vaja 3 in 4 – UTP in RS 232
Vaja 5 – Zajem mrežnega prometa
Vaja 6 – Manjše omrežje
Vaja 7 – Oddaljeni dostop