Z rednimi študenti 2. letnika strojništva smo si pri predmetu KZP ogledali Merilnico in halo B ter oddelek kontrole kakovosti v podjetju Ravne Systems ter oddelek kontrole kakovosti v PSP v podjetju Metal Ravne.