Na Višji strokovni šoli Ravne je 10. 5. 2023 potekal seminar na temo “Varnost fotovoltaičnih sistemov”. Na seminarju so predavali strokovnjaki s področja varnosti fotovoltaičnih sistemov, načrtovanja tipskih razdelilcev, strelovodne instalacije in prenapetostne zaščite za sončne elektrarne ter hranilnikov električne energije. Na seminarju so udeleženci imeli možnost navezati stike s strokovnjaki.