Študentje drugega letnika strojništva VSŠ Ravne na Koroškem, so bili na strokovni ekskurziji v podjetju Robeta, d. o. o., kjer so jim predstavili prihodnost podjetja, ki ga temeljijo na inovacijah in uporabi najnovejših tehnologij. Študentom so z veseljem pokazali svoje prostore in potek proizvodnje. Podjetje se je tudi z veseljem odzvalo na partnerstvo z Višjo strokovno šolo Ravne, na področju praktičnega izobraževanja naslednje generacije inžinerjev strojništva v naši regiji.