16. 12. 2021 smo na Višji strokovni šoli Ravne na Koroškem imeli delovni sestanek s predstavnikom podjetja MG ROHR, d.o.o. Na sestanku so bili prisotni študenti prvega letnika ter predavatelji Višje šole. Predstavnik podjetja je predstavil dva projekta ter k sodelovanju pri obeh projektih povabil študente in predavatelje.

Pri prvem projektu gre za avtomatizacijo delovnega mesta za krivljenje in razrez cevi s pomočjo robota, pri drugem pa za načrtovanje in izvedbo industrijskih dvigal in transportne poti za transport cevi iz nove hale v obstoječo.