Študenti, ki boste zagovarjali prakso
Zadnji rok, na katerem ste zagovarjali prakso,je bil rok brez prijavljenega študenta iz. 1. letnika.
Na prihajajoči rok se torej prijavite tudi tisti, ki ste zagovarjali prakso v juliju,da vam lahko izpit zaključim. Priznan imate zagovor, ste pa ostali (veliko od vas) dolžni poslati seminarsko nalogo. Za arhiviranje je potrebna elektronska oblika seminarske.


POZOR: naloga mora obravnavati temo, po možnosti nerešen problem izpodjetja, dolga mora biti od 10 do 20 strani. Prilagam vam datoteko z naše internetne strani, kjer je to zapisano.

Seminarsko nalogo naložite na Teamse (danes bom odprl skupino), pred zagovorom, da jo lahko pregledam. Tudi tisti, ki ste mi jo poslali preko maila,naložite jo na Teamse. Vse originalne dokumente spravite na šolo.
Poleg seminarske je nujna za zaključek ocene tudi ocena mentorja v podjetju,poročilo (zbir ur), ki ste jih opravili, in dnevnik, ki ste ga vodili sproti. Po propozicijah morate priložiti tudi načrt vašega praktičnega izobraževanja, torej,kaj naj bi vi na praksi osvojili.


Prosim, da se držite navodil glede seminarske in vseh papirjev.
Za študente drugega letnika je seminarska drugačna: važno je, da pokažejo, kakšna bo njihova bodoča diplomska naloga.


Pozdrav vsem,
D. Šebez