1. kolokvij iz predmeta SKO bo 23. 02. 2021 ob 16:00 uri, ne glede na razmere. V primeru, da bo dovoljeno zbiranje na šoli ga boste opravljali na šoli, v nasprotnem primeru pa preko aplikacije Teams.