Priprave na izpit iz predmeta Elektrotehnika, Osnove elektrotehnike, bodo v torek, 22. 09. 2020 ob 16:30.

Drago Šebez, univ. dipl. inž.