Zadnji razpisani rok za zagovore Diplomskih nalog v študijsem letu 2019/2020 je 15. 09. 2020.

Študent se mora na razpisani rok za zagovor Diplome prijaviti vsaj 10 dni pred razpisanim rokom. Ob prijavi v referatu odda izpolnjem obrazec Prijava k diplomskemu izpitu ter priloge.