Na spletnem portalu eUprava je dostopna ​​vloga za solidarnostni dodatek študentom v enkratnem izplačilu 150 EUR. ​Vse podatke, navodila ter povezavo na obrazec najdete na povezavi
https://www.gov.si/zbirke/storitve/enkratni-solidarnostni-dodatek-studentom/.

Roka za oddajo vloge ni.

 

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR se kot pravica študentov in študentk zaradi interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 izplača tistim višješolskim in visokošolskim študentom in študentkam, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij, in ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.