V ponedeljek, 25.11.2019, ob 9.30 bo v predavalnici Višje strokovne šole Ravne (Koroška cesta 10, Ravne na Koroškem) predstavnik Urada RS za intelektualno lastnino (mag. Dejan Novak, patent examiner) predstavil postopek patentiranja.

Vabljeni.

V današnjem času, ki ga zaznamujeta vse bolj dinamična tržna konkurenca in globalizacija, postaja intelektualna lastnina ključen element razvoja in konkurenčne prednosti. Mala in srednja podjetja so inovativna, vendar svojega znanja pogosto ne varujejo in lahko posledično hitro izgubijo potencialno prednost na trgu, saj konkurenti nemalokrat brez posledic prevzemajo njihovo znanje.