Študente prvih letnikov obveščamo, da predavanja pri predmetu Strokovna terminologija v tujem jeziku v naslednjem tednu (od 28. 10. do 30. 10. ) odpadejo.

mag. Ivanka Stopar, prof.