Študente 1. letnikov, redne in izredne, ki so si za tuji jezik izbrali nemščino, obveščamo, da bodo predavanja potekala pri prof. mag. Ireni Erjavec, ob sredah ob 16:00 uri v prostorih Gimnazije Ravne na Koroškem (1. nadstropje, učilnica 37). Predavanja se bodo izvajala 8 tednov po 3 ure, s pričetkom v sredo 16.10.2019.