Za študentske izkaznice potrebujemo vaše fotografije. Skenirane fotografije velikosti 3,5 x 4,5 cm v jpg obliki mi pošljite najkasneje do 18.3.2019, na naslov matjaz@visjasolaravne.si . Slika naj bo poimenovana z imenom in priimkom (Tomaz_Novak.jpg) in seveda brez šumnikov!