Merila in kriteriji za ocenjevanje
Uvod
1. Standardizacija
2. Harmonizacija zakonodaje
3. Oznaka CE in ugotavljanje skladnosti
4. Oznaka CE in ocena tveganja – Tehnična dokumentacija – Listine
5. Kakovost
6. Metodika konstruiranja 1. del
6. Metodika konstruiranja 2. del
7. Projektiranje 1. del
8. Projektiranje elementi
9. Mrežno planiranje
10. Projektna organiziranost 1.del
Vprašanja 1. del
Vprašanja 2. del