foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pozdravljeni na naši spletni strani

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE - PRI

 

Obvestilo:

  

Študente  1. ter 2. letnikov programa Strojništvo ter Mehatronika prosimo,

da do 18.11.2016 vročijo ustrezno izpolnjen dokument :

 Izjava o izvajanju praktičnega izobraževanja

  

v referat Višje šole Ravne g. Metličar Matjažu.

  

Uradne ure referata višje šole so vsak torek, od 14.00 do 16.00 ure, na lokaciji stare srednje šole

( tajništvo) in vsak četrtek med 9.30 in 11.00, na lokaciji nove srednje šole.

  

Omenjen dokument si lahko tudi snamete na spletni strani Višja šola Ravne

(http://visjasolaravne.si/index.php/strojniki/gradiva-strojnistvo/category/11-prakticno-izobrazevanje -

Izjava o izvajanju PRI ).

   

                                                                                          Predavatelj PRI

                                                                                         Čepin Peter u.d.i.e.

 

 

OBVESTILO O VPISU

 

 

 

 

Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

Spoštovani:

 

Vpis bo potekal v ponedeljek, 26. septembra 2016, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer:

 

 

 • ob 9:00 bo vpis za redni študij strojništva in mehatronike

 

 

Za vpis v 1. letnik za redni študij morate prinesti naslednje dokumente:

 

 

 • original in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z overjenim obvestilom o uspehu,
 • original in overjeno spričevalo predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole
 • 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,
 • Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.
 • Potrebujemo tudi davčno številko za kritje prispevkov pokojninsko invalidskega in zdravstvenega zavarovanja za čas obveznega praktičnega izobraževanja v podjetju.

 

 

Stroški vpisnega postopka so 33€.

 

 

 

 

 

 

                                                                       Ravnatelj

 

                                                                       mag. Drago Hribernik, univ.dipl.inž.str.

 

OBVESTILO O VPISU

  

Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

 

Vpis bo potekal v torek, 13. septembra 2016, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer:

 

 • ob 9.00 vpis v 2. letnik za redni študij strojništva in mehatronike
 • ob 16.00 uri vpis v 2. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike
 • ob 17.00 uri vpis v 1. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike.

 

Za vpis v 1. letnik za izredni študij morate prinesti naslednje dokumente:

 

 • izvirnik in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z obvestilom o uspehu,
 • 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,
 • Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.

 

Stroške vpisnega postopka v višini 20,00 € bodo kandidati za redni študij vplačali ob vpisu. Za izredni študij je vpisnina in 1. obrok šolnine 400 € in se vplača ob vpisu.

 

  

                                                                       Ravnatelj

 

                                                                       Mag. Drago Hribernik, univ.dipl.inž.

 

 

 

 

OBVESTILO O VPISU

 

Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

Spoštovani:

 Vpis bo potekal v ponedeljek, 22. avgusta 2016, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer:

 ob 9:00 bo vpis za redni študij strojništva in mehatronike

 Za vpis v 1. letnik za redni študij morate prinesti naslednje dokumente:

  

 • original in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z overjenim obvestilom o uspehu,
 • original in overjeno spričevalo predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole
 • 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,
 • Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.
 • Potrebujemo tudi davčno številko za kritje prispevkov pokojninsko invalidskega in zdravstvenega zavarovanja za čas obveznega praktičnega izobraževanja v podjetju.

 

Stroške vpisnega postopka v višini 33€ poravnajte pred vpisom in prinesite kopijo položnice.

 

 

                                                                       Ravnatelj

                                                                       mag. Drago Hribernik, univ. dipl. inž. str.

 

 

                                                ANKETA

V izpolnjevanje vam pošiljamo anonimno anketo v okviru mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI.

Vaši odzivi in pogledi na študijske in socialne razmere bodo v izjemno pomoč pri oblikovanju novih nacionalnih politik. S sodelovanjem v raziskavi pomagate tudi pri izboljšanju študentskega položaja in uresničevanju študentskih pravic v Sloveniji.

Anketa je dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/88860

Reševanje vam bo vzelo približno 20 minut.

Izpolnjevanje vprašalnika lahko eventualno tudi prekinete ter z odgovarjanjem na anketo nadaljujete kasneje.

S sodelovanjem v raziskavi se strinjate z uporabo podatkov v raziskovalne namene. Rezultati bodo javno objavljeni v agregirani obliki.

Za vaše sodelovanje pa boste lahko tudi nagrajeni - sledite navodilom o nagradni igri.

 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.