foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pozdravljeni na naši spletni strani

ZDRAVNIŠKI PREGLED

 

Vsi redni študentje prvih letnikov (mehatronika+strojništvo), ki boste opravljali obvezno praktično izobraževanje pri delodajalcih,

morate imeti opravljen ZDRAVNIŠKI PREGLED.

 

Zdravniški pregled je organiziran v terminu:

  

torek, 20.12.2016, ob 7.00  v  ZD  Ravne.

  

Izkaz o opravljenem zdravniškem pregledu ste dolžni dostaviti delodajalcu

pred nastopom praktičnega izobraževanja.

 

 

            Organizator PRI 

                                                                                        Čepin Peter, u.d.i.e.

VARSTVO PRI DELU – usposabljanje in preverjanje

  

Vsi redni študentje prvih letnikov (mehatronika+strojništvo), ki boste opravljali obvezno praktično izobraževanje pri delodajalcih, morate imeti opravljen preizkus znanja VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU. Usposabljanje s preverjanjem bo organizirano v terminu:

 

 V četrtek, 8.12.2016, ob 14.30 na šoli v predavalnici 8.

 

Tečaj s preverjanjem bo trajal do » 16:00 ure.

Po uspešnem preverjanju znanja dobite potrdilo o opravljenem preizkusu znanja VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU.

Ker delodajalci zahtevajo potrdilo o preizkusu znanja, se ga zagotovo udeležite. V kolikor se usposabljanja s preverjanjem ne boste udeležili, je to vaša skrb in vaš strošek pridobitve potrdila.

  

Študentje drugih letnikov !

Opravljen preizkus znanja velja dve leti, zato se ga študentje drugih letnikov, ki ste to opravili lani, ne potrebujete udeležiti. Če pa še kdo potrebuje potrdilo, je vabljen.

   

 

            Organizator PRI 

Čepin Peter, u.d.i.e.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE - PRI

 

Obvestilo:

  

Študente  1. ter 2. letnikov programa Strojništvo ter Mehatronika prosimo,

da do 18.11.2016 vročijo ustrezno izpolnjen dokument :

 Izjava o izvajanju praktičnega izobraževanja

  

v referat Višje šole Ravne g. Metličar Matjažu.

  

Uradne ure referata višje šole so vsak torek, od 14.00 do 16.00 ure, na lokaciji stare srednje šole

( tajništvo) in vsak četrtek med 9.30 in 11.00, na lokaciji nove srednje šole.

  

Omenjen dokument si lahko tudi snamete na spletni strani Višja šola Ravne

(http://visjasolaravne.si/index.php/strojniki/gradiva-strojnistvo/category/11-prakticno-izobrazevanje -

Izjava o izvajanju PRI ).

   

                                                                                          Predavatelj PRI

                                                                                         Čepin Peter u.d.i.e.

 

 

OBVESTILO O VPISU

 

 

 

 

Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

Spoštovani:

 

Vpis bo potekal v ponedeljek, 26. septembra 2016, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer:

 

 

 • ob 9:00 bo vpis za redni študij strojništva in mehatronike

 

 

Za vpis v 1. letnik za redni študij morate prinesti naslednje dokumente:

 

 

 • original in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z overjenim obvestilom o uspehu,
 • original in overjeno spričevalo predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole
 • 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,
 • Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.
 • Potrebujemo tudi davčno številko za kritje prispevkov pokojninsko invalidskega in zdravstvenega zavarovanja za čas obveznega praktičnega izobraževanja v podjetju.

 

 

Stroški vpisnega postopka so 33€.

 

 

 

 

 

 

                                                                       Ravnatelj

 

                                                                       mag. Drago Hribernik, univ.dipl.inž.str.

 

OBVESTILO O VPISU

  

Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

 

Vpis bo potekal v torek, 13. septembra 2016, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer:

 

 • ob 9.00 vpis v 2. letnik za redni študij strojništva in mehatronike
 • ob 16.00 uri vpis v 2. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike
 • ob 17.00 uri vpis v 1. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike.

 

Za vpis v 1. letnik za izredni študij morate prinesti naslednje dokumente:

 

 • izvirnik in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z obvestilom o uspehu,
 • 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,
 • Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.

 

Stroške vpisnega postopka v višini 20,00 € bodo kandidati za redni študij vplačali ob vpisu. Za izredni študij je vpisnina in 1. obrok šolnine 400 € in se vplača ob vpisu.

 

  

                                                                       Ravnatelj

 

                                                                       Mag. Drago Hribernik, univ.dipl.inž.