Za vpis v 1. letnik izrednega študija morate prinesti naslednje dokumente:

 izvirnik in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z obvestilom o uspehu,

  • 1 x fotografija 3 x 3,5 cm,
  • Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.

Izredni študenti plačajo 1. obrok šolnine 400 evrov na TRR:

 Šolski center, OE višja strokovna šola,

Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem

št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299535,

znesek vpisa: 400 evrov,

namen plačila: vpisnina izredni študij

Plačilo študija:
 IZREDNI ŠTUDIJ – Šolnina
1. CIKEL – prvo študijsko leto 1.400,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 250,00
2. CIKEL –drugo študijsko leto 1.400,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 250,00
3. CIKEL –tretje študijsko leto 1.000,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 300,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 150,00