Spoštovani študentje!

Evidenčni vpis lahko poravnate tudi tako, da znesek evidenčnega vpisa plačate preko univerzalnega plačilnega naloga (UPN) oziroma preko mobilne banke. Ko boste znesek poravnali, vam bomo na vaš naslov poslali obvestilo o evidenčnem vpisu in uredili vse potrebno na šoli v zvezi s tem. Prosimo, da plačilni nalog (UPN) pazljivo izpolnite, ker je to zelo pomembno za vas in nas. 
Enak postopek plačila velja tudi za izpite, ki jih morajo plačati evidenčno vpisani študenti.

Vsako plačilo je potrebno izvesti pred izvedbo aktivnosti, potrdilo o plačilu pa je obvezno potrebno takoj po izvedenem plačilu poslati po elektronski pošti na naslov referat@vssravne.si

  • Plačilo evidenčnega vpisa:

Prejemnik:                 Šolski center Ravne, OE Višja strokovna šola,
Naslov:                       Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem
IBAN:                          SI56 0110-0600-0025-243
Sklic št.:                      299534
Znesek vpisa:             200 evrov
Namen plačila:          EVIDENČNI VPIS Ime in priimek študenta
(obvezno dopišite vaše ime in priimek)

  • Plačilo izpita:

Prejemnik:                 Šolski center Ravne, OE Višja strokovna šola,
Naslov:                       Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem
IBAN:                          SI56 0110-0600-0025-243
Sklic št.:                      299534
Znesek izpita:            25 evrov
Namen plačila:          Plačilo izpita-XXX
(namesto črt X vpišete kratico predmeta)

  • Plačilo Diplomskega izpita:

Prejemnik:                 Šolski center Ravne, OE Višja strokovna šola,
Naslov:                       Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem
IBAN:                          SI56 0110-0600-0025-243
Sklic št.:                      299534
Znesek vpisa:             150 evrov
Namen plačila:          DIPLOMSKI IZPIT Ime in priimek študenta
(obvezno dopišite vaše ime in priimek)