Šola: VIŠJA STROKOVNA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM

Študijsko leto: 2023/2024

Študijski program PROSTA MESTA
SKUPNA DODATNA
REDNI IZREDNI REDNI IZREDNI
   STROJNIŠTVO 29 24 0 2
   MEHATRONIKA 19 25 1 0