Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija imenuje predavateljski zbor. Sestavljajo jo predsednik in 6 članov, od tega 5 predavateljev šole, tako da so zastopana vsa študijska področja oziroma skupine predmetov in 2 študenta.

Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija so:

 • Jerneja Rebernik Herman, predsednica, predavateljica,
 • Gorazd Geč, član, predavatelj,
 • Zdravko Pavleković, član, ravnatelj,
 • Ivanka Stopar, članica, predavateljica,
 • Berta Grešovnik, članica, predavateljica,
 • Urša Prislan, predstavnica študentov strojništva in
 • David Ranc, predstavnik študentov mehatronike.

V študijskem letu 2020/21 se bo Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti predvidoma sestala trikrat ali po potrebi. Vedno pa se člani komisije tudi med sestanki dogovarjajo o tekočem delu.

Delo Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Predvideno delo Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v študijskem letu 2020/21:

 • priprava samoevalvacijskega poročila za preteklo študijsko leto,
 • izvedba analize anketiranja za študijsko leto 2020/21,
 • na podlagi celotnih rezultatov in analiz anketiranja priprava predlogov za izboljšave izobraževalnega procesa,
 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
 • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • sodeluje z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: nacionalna agencija) in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini,
 • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
 • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter
 • pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na svetu nacionalne agencije.

Pripravila: Jerneja Rebernik Herman, preds. Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Samoevalvacijsko poročilo 2010-2011
Samoevalvacijsko poročilo 2011-2012
Samoevalvacijsko poročilo 2012-2013
Samoevalvacijsko poročilo 2013-2014
Samoevalvacijsko poročilo 2014-2015
Samoevalvacijsko poročilo 2015-2016
Samoevalvacijsko poročilo 2016-2017
Samoevalvacijsko poročilo 2017-2018
Samoevalvacijsko poročilo 2018-2019
Samoevalvacijsko poročilo 2019-2020