Merila in kriteriji za ocenjevanje
Strižno preoblikovanje
Upogibanje
Natezno preoblikovanje
To-SI-Al in Cu zlitin
Toplotna obdelava
Plazma
TIG
MIG
MAG
Obločno
EPP
Plamensko
Uporovno
Nabrizgavanje
Lotanje
Lepljenje
Laser
Varjenje z meh-energijo
Spajanje