Merila in kriteriji za ocenjevanje
Gredne vezi in sklopke
Gredne vezi – vaje
Jermenska gonila
Ležaji
Osi in gredi
Torna gonila
Verižna gonila
Zobniški prenosniki moči