Merila in kriteriji za ocenjevanje
Dinamika
Statika
Trdnost