Merila in kriteriji ocenjevanja – redni
Merila in kriteriji ocenjevanja – izredni
Proizvodne meritve in kakovost
Pojem in pojav kakovosti
TQM
Operativno zagotavljanje kakovosti po ISO 9001
Inženirske metode za obvladovanje kakovosti
Zanesljivost proizvodnje
20 ključev
Tolerance