Navodila

Študenti prvega in drugega letnika, še vedno se pojavljajo vprašanja v zvezi z zagovorom prakse, zato še enkrat pošiljam kratka navodila.


1. Praksa je, kar se kreditnih točk tiče, najpomembnejši predmet. Brez prakse se ne morete vpisati v višji letnik oz. ponovno vpisati.2, Potrebni dokumenti:- redno oddajani in s strani mentorja pregledan dnevnik prakse- poročilo o opravljenih urah na določenih del. nalogah (rezime opravljenih ur)- ocena mentorja (1. letnik, po možnosti novi formular, 2. letnik še stara oblika formularja)- seminarska naloga (navodila so priložena)
Seminarska naloga mora biti pravočasno oddana, da jo lahko pregledam.
Naloga mora biti slovnično pregledana (ni potrebno, da to naredi uradni lektor,važno je, da je to nekdo, ki se spozna na slovnico in, če je možno, tudi na stroko: lahko je vaš mentor v podjetju, kolega ali kolegica, ki ima smisel za pisanje, …).


Ime lektorja vpišite na naslovno stran (namesto Mentor na šoli napišete Lektoriral:) Oblika naloge  (pisava, številčenje, glava, .. mora biti po navodilih, ki so priložena.

Vsebina mora biti na ustreznem tehničnem nivoju, ki ustreza nivoju višješolskega študija (dogovor z mentorjem v podjetju). Opis poteka prakse ali opis podjetja ne more biti tema seminarske naloge. Zadnji rok za oddajo naloge je tri dni pred zagovorom, če je možno, pa že prej, da jo lahko v miru pregledam.

Še enkrat: seminarsko oddajte po el. pošti na drago.sebez@gmail.com v predpisani obliki, potrjeno s strani mentorja v podjetju, lektorirano, pravočasno.Natisnete jo šele po potrditvi s strani organizatorja prakse. Takšna gre v arhiv šole.
Študentom drugega letnika priporočam, da je seminarska del bodoče diplomske naloge (da nimate dvojnega dela).V ta namen bom razpisal zagovor prakse, kadar bo potrebno, da bodo lahko študenti pozneje zagovarjali diplomska dela v rokih, ki so si jih zastavili. Po propozicijah bi morali vsi študenti 2. letnika že v juniju oddati dispozicijo diplomske naloge in si najti mentorja na šoli.Vsi tega niso storili. Če se želijo ponovno vpisati v drugi letnik, lahko vzamejo poljubno temo seminarske, če teme diplomske še nimajo dogovorjene. Vsebinski in tehnični nivo pa mora ustrezati navodilom.

Zagovor prakse bo po razporedu, ki ga boste dobili naknadno ( trije do štirje na uro).


Drago Šebez