Izpitni rok IVO in študenti, ki jim še karkoli manjka pri risanju s programom Creo Pri profesorju Igorju Kosmaču.