Izpit in delni izpit za predmeta RAI in RAČ bo 28. 03. 2022 ob 10:00.