Zadnji rok za zagovore Diplomskih nalog v tem koledarskem letu bo predvidoma v torek, 01. 12. 2020. Študentje, ki želijo zagovarjati Diplomo na tem roku, morajo oddati Prijavo k diplomskemu izpitu z vsemi prilogami najkasneje do petka, 20. 11. 2020.