Vse študente 2. letnika Mehatronika in Strojništvo prosimo, da nemudoma dostavijo na referat šole točno izpolnjeno, podpisano ter ožigosano izjavo o izvajanju prakse PRI2, katero najdejo na spletni strani šole ( Izjava o izvajanju PRI ).

Zadnji rok za dostavo je 15.11.2019.

Koordinator PRI

Čepin Peter univ.dipl.inž.el.