Študenti mehatronike,

pošiljam vam navodila za pripravo na izpit in vprašanja za izpit.

Kot smo se dogovorili, bo izpit sestavljen iz vprašanj iz treh delov:

  • Laboratorijskih vaj (mišljeno je natančno poznavanje problematike in poteka vseh sedmih vaj)
  • Seminarskih (v poštev pridejo seminarske, ki so bile predstavljene). Prosim vas, če jih naložite na stari moodle. Pred tem dodajte tri vprašanja (na koncu seminarske), ki rezimirajo to nalogo. Iz nabora teh vprašanj bom izbral nekaj nalog izpita.
  • Predavana snov

V poštev pride vsa snov, ki sem jo predaval in imate diase (izročke) na moodlu.

Uspešno delo, DŠ

KTS teme vprasanja