V okviru tedna vseživljenjskega učenja v šolskem letu 2016/17 meseca aprila,  maja oziroma junija, bomo  na  naši šoli organizirali in izvedli naslednje aktivnosti:

  1. Delavnica »OSNOVE NUMEROLOGIJE«
    Delavnico bo vodila ga. Martina Goričan, 6.6.2017 ob 16.00 na Srednji šoli Ravne.
  2. Zvočna sprostitev  »GONG«
    Vodja delavnice bo ga. Maja Ocepek, 25.5.2017 ob 16.00 na Srednji šoli Ravne.

Predavanja, in delavnice so namenjene učiteljskemu zboru, dijakom

in študentom našega centra, upokojenim profesorjem, članom

Alumni kluba in drugim zainteresiranim.