Šola: VIŠJA STROKOVNA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM

Študijsko leto: 2018/2019

Rok oddaje: 23. 8. 2018

Študijski program PROSTA MESTA
SKUPNA DODATNA
REDNI IZREDNI REDNI IZREDNI
   STROJNIŠTVO 28 23 1 2
   MEHATRONIKA 14 25 1 1