Vpis bo potekal v ponedeljek, 20. avgusta 2018, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer za tiste, ki so bili sprejeti:

  • ob 9:00 bo vpis za redni študij strojništva
  • ob 10:00 bo vpis za redni študij mehatronike

 Za vpis v 1. letnik rednega študija morate prinesti naslednje dokumente:

  • original in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z overjenim obvestilom o uspehu,
  • original in overjeno spričevalo predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole,
  • 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,
  • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
  • potrebujemo tudi davčno številko za kritje prispevkov pokojninsko invalidskega in zdravstvenega zavarovanja za čas obveznega praktičnega izobraževanja v podjetju,
  • izpolnjeno vlogo za vpis, ki jo dobite TUKAJ.

 Stroške vpisnega postopka v višini 33€ poravnajte pred vpisom na TRR višje šole in prinesite kopijo položnice.

Šolski center, OE višja strokovna šola,

Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem

št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299534,

znesek vpisa: 33 evrov,

namen plačila: vpisnina