Študentom 2. letnika Strojništva in Mehatronike je 8. 11. 2018 pri urah Ekonomike svoje bogate izkušnje posredoval g. Andrej Fajmut, univ. dipl. inž. elektrotehnike, uspešen prodajnik, manager in podjetnik.  

Študentje so od gosta zvedeli ključna pravila in napotke za uspešno prodajo in poslovanje.
sdr