Merila in kriteriji za ocenjevanje
Poslovno sporazumevanje in vodenje
Poslovno sporazumevanje in vodenje 1
Avtoriteta
Stili vodenja
Stili vodenja po Lippittu in Whiteu
Od česa je odvisna storilnost
Predavanja 1 – redni
Javno nastopanje
Komunikacija 3
Kaj je osebnost