Obvestilo o postopku in poteku vpisa v prvi letnik Višje strokovne šole Ravne na Koroškem – drugi prijavni rok

Vpis bo potekal v sredo, 25. septembra 2019, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer za tiste, ki so bili sprejeti:

  • ob 12:00 bo vpis za redni študij strojništva in mehatronike

Za vpis v 1. letnik rednega študija morate prinesti naslednje dokumente:

  • original in fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi (spričevalo in obvestilo o točkah),
  • original in fotokopijo spričevala predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole,
  • 1 x fotografija 3 x 3,5 cm,
  • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
  • potrebujemo tudi davčno številko za kritje prispevkov pokojninsko invalidskega in zdravstvenega zavarovanja za čas obveznega praktičnega izobraževanja v podjetju,
  • pisalo in
  • izpolnjeno vlogo za vpis, ki jo dobite TUKAJ.

Stroške vpisnega postopka v višini 38€ v katerega je všteta cena študentske izkaznice, poravnajte pred vpisom na TRR višje šole in prinesite kopijo položnice.

Šolski center, OE višja strokovna šola,
Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem
št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299534,
znesek vpisa: 38 evrov,
namen plačila: vpisnina v 1. letnik