foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pozdravljeni na naši spletni strani

                                                                                Ravne, 8.11.2017 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE - PRI

Obvestilo:

  

Študente  1. ter 2. letnikov programa Strojništvo ter Mehatronika prosimo,

da do 24.11.2017 vročijo ustrezno izpolnjen dokument :

 Izjava o izvajanju praktičnega izobraževanja

 v referat Višje šole Ravne g. Metličar Matjažu.

 Uradne ure referata višje šole so vsak torek, od 14.00 do 16.00 ure, na lokaciji stare srednje šole

( tajništvo) in vsak četrtek med 9.30 in 11.00, na lokaciji nove srednje šole.

 Omenjen dokument si lahko tudi snamete na spletni strani Višja šola Ravne

 http://visjasolaravne.si/index.php/mehatroniki/gradiva-mehatroniki/category/11-prakticno-izobrazevanje

 Izjava o izvajanju PRI .

                                                                                            Predavatelj PRI:

                                                                                         Čepin Peter u.d.i.e.

OBVESTILO O VPISU 2. rok

 

Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

Spoštovani:

Vpis bo potekal v torek, 26. septembra 2017, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer: 

 • ob 9:00 bo vpis za redni študij strojništva in mehatronike

 Za vpis v 1. letnik za redni študij morate prinesti naslednje dokumente: 

 • original in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z overjenim obvestilom o uspehu,
 • original in overjeno spričevalo predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole
 • 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,
 • Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.
 • Potrebujemo tudi davčno številko za kritje prispevkov pokojninsko invalidskega in zdravstvenega zavarovanja za čas obveznega praktičnega izobraževanja v podjetju.

 Stroške vpisnega postopka v višini 33€ poravnajte pred vpisom in prinesite kopijo položnice.

 

                                                                        Ravnatelj 

                                                                       mag. Drago Hribernik, univ.dipl.inž.str.

OBVESTILO O VPISU

 

Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

 

Vpis bo potekal v torek, 12. septembra 2017, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer:

 

 • ob 9.00 vpis v 2. letnik za redni študij strojništva in mehatronike
 • ob 16.00 uri vpis v 2. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike
 • ob 17.00 uri vpis v 1. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike.

 

Za vpis v 1. letnik za izredni študij morate prinesti naslednje dokumente:

 

 • izvirnik in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z obvestilom o uspehu,
 • 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,
 • Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.

 

Stroške vpisnega postopka v višini 20,00 € kandidati za redni študij plačajo na TRR šole:

 

Šolski center, OE višja strokovna šola,

Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem

št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299534,

 znesek vpisa: 20 evrov,

 namen plačila: vpisnina

 

 Izredni študenti pa plačajo 1. obrok šolnine 400 evrov na TRR:  

 

Šolski center, OE višja strokovna šola,

Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem

št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299535,

znesek vpisa: 400 evrov,

namen plačila: vpisnina izredni študij

 

Ob vpisu naj imajo kandidati s seboj dokazilo o plačani vpisnini in šolnini.

Več o vpisu najdete TUKAJ !

 

                                                                       Ravnatelj

 

                                                                       Mag. Drago Hribernik, univ.dipl.inž.

OBVESTILO O VPISU V 1. LETNIK VSŠ - REDNI (mehatronika, strojništvo)

   

Vpis bo potekal v torek, 22. avgusta 2017, ob 9. uri, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer za tiste, ki so bili sprejeti!

 

Facebook stran Višje šole Ravne

slika.jpg