foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pozdravljeni na naši spletni strani

OBVESTILO O VPISU 2. rok

 

Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

Spoštovani:

Vpis bo potekal v torek, 26. septembra 2017, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer: 

 • ob 9:00 bo vpis za redni študij strojništva in mehatronike

 Za vpis v 1. letnik za redni študij morate prinesti naslednje dokumente: 

 • original in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z overjenim obvestilom o uspehu,
 • original in overjeno spričevalo predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole
 • 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,
 • Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.
 • Potrebujemo tudi davčno številko za kritje prispevkov pokojninsko invalidskega in zdravstvenega zavarovanja za čas obveznega praktičnega izobraževanja v podjetju.

 Stroške vpisnega postopka v višini 33€ poravnajte pred vpisom in prinesite kopijo položnice.

 

                                                                        Ravnatelj 

                                                                       mag. Drago Hribernik, univ.dipl.inž.str.

OBVESTILO O VPISU

 

Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

 

Vpis bo potekal v torek, 12. septembra 2017, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer:

 

 • ob 9.00 vpis v 2. letnik za redni študij strojništva in mehatronike
 • ob 16.00 uri vpis v 2. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike
 • ob 17.00 uri vpis v 1. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike.

 

Za vpis v 1. letnik za izredni študij morate prinesti naslednje dokumente:

 

 • izvirnik in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z obvestilom o uspehu,
 • 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,
 • Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.

 

Stroške vpisnega postopka v višini 20,00 € kandidati za redni študij plačajo na TRR šole:

 

Šolski center, OE višja strokovna šola,

Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem

št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299534,

 znesek vpisa: 20 evrov,

 namen plačila: vpisnina

 

 Izredni študenti pa plačajo 1. obrok šolnine 400 evrov na TRR:  

 

Šolski center, OE višja strokovna šola,

Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem

št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299535,

znesek vpisa: 400 evrov,

namen plačila: vpisnina izredni študij

 

Ob vpisu naj imajo kandidati s seboj dokazilo o plačani vpisnini in šolnini.

Več o vpisu najdete TUKAJ !

 

                                                                       Ravnatelj

 

                                                                       Mag. Drago Hribernik, univ.dipl.inž.

OBVESTILO O VPISU V 1. LETNIK VSŠ - REDNI (mehatronika, strojništvo)

   

Vpis bo potekal v torek, 22. avgusta 2017, ob 9. uri, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer za tiste, ki so bili sprejeti!

 

Referat

Referat višje šole na lokaciji Koroška cesta 10, bo med 10. 7. 2017 in 15.8.2017 zaprt.

Hvala za razumevanje!

 

 

Facebook stran Višje šole Ravne

slika.jpg