foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pozdravljeni na naši spletni strani

O ŠOLI

 Srednja šola Ravne je sprva izvajala višješolski program strojništvo kot dislokacijo Višje šole Celje iz ŠC Celje in tako nabirala prve izkušnje na področju višjega strokovnega izobraževanja za poklic inženir/inženirka strojništva. Leta 2008 pa  je bila ustanovljena  kot organizacijska enota ŠC Ravne na Koroškem, kamor je država umestila Srednjo šolo Ravne in Gimnazijo Ravne, kasneje pa še MIC Ravne.

Višja šola Ravne je nastala kot rezultat potreb gospodarstva v železarskih Ravnah ter širšega okolja Koroške, ki se že stoletja ukvarja ter preživlja s kovinsko predelovalno industrijo,  prizadevanj tako lokalnega gospodarstva kot zaposlenih na šoli ter ob veliki podpori koroških občin, še posebej Občine Ravne ter Ministrstva za šolstvo in šport.

Študentom dajemo sodobno, uporabno znanje ter prepotrebne veščine za  uspešno konkuriranje na trgu delovne sile in tako uspešno uresničujemo cilje izobraževalnih programov  strojništvo ter mehatronike ob nenehni  skrbi za  dobro vzdušje,  medsebojno spoštovanje ter ustrezno komunikacijo med študenti, mentorji v podjetjih ter predavatelji.

Posebna naloga strokovnih delavcev naše šole je, da višješolski strokovni programi, ki so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami,  sledijo ciljem evropskega izobraževalnega trga, saj bo tako znanje diplomantov evropsko primerljivo, oni sami pa fleksibilni pri iskanju zaposlitve.


POSLANSTVO

Želimo, da je naša šola prepoznavna na Koroškem kot kakovostna vertikala Srednje šole Ravne na področju izobraževanja mladih ter odraslih za strojništvo in mehatroniko.
Svoje poslanstvo vidimo tudi na področju dopolnilnega izobraževanja, s katerim se odzivamo na izobraževalne potrebe zaposlenih v podjetjih. Prav tako pa se trudimo sodelovati v razvojnih projektih koroške regije.
Potrebe na trgu dela opozarjajo na aktualnost naravoslovno tehniških ved, zato vzdržujemo in razvijamo kakovostno strokovno izobraževanje za različne poklice na področju strojništva in mehatronike. 

 

VIZIJA

Želimo postati šola, ki ponuja  študentom kakovostno strokovno znanje in veščine, jih usmerja ter vodi na poti k vseživljenjskemu učenju in k učeči se skupnosti, jih uči delati v timu, ustvarjalno razmišljati, biti zdravo ambiciozen ter uspešno izpolnjevati pričakovanja podjetij.

VREDNOTE

Spodbujamo naslednje vrednote:

§  * odgovornost in zanesljivost

§  * inovativnost

§  * spoštovanje sebe in drugih ter drugačnih

§  * pozitivno komunikacijo

§  * poštenje

§  * vztrajnost

§  * skrb za telesno in duševno zdravje 

 

Šolski center Ravne na Koroškem
OE Višja strokovna šola Ravne
Koroška cesta 10
2390 Ravne na Koroškem

 

Ravnatelj:
mag. Drago Hribernik
Telefon: 02 87 50 620
E-pošta: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

  

Referent:

Matjaž Metličar
Telefon: 02 87 50 618
E-pošta: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

DELO REFERATA

Obveščamo vas, da so uradne ure referata višje šole:
ponedeljek: od 8.30 do 9.30 ure - 
lokaciji stare srednje šole( tajništvo)
torek: od 15.00 do 16.00 ure - lokaciji stare srednje šole( tajništvo) 
četrtek: od 9.30 do 11.00 ure - na lokaciji nove srednje šole.

Sicer pa sem dosegljiv na Srednji šoli Ravne, Na gradu 4a,  vsak dan od 7.00 do 13.00.

 

 

Predavatelji:

Predavatelji, ki poučujejo na SŠ Ravne so dosegljivi dopoldne na SŠ Ravne:

 

ČEPIN Peter, univ.dipl.inž.

ČETRTEK, 9.25 – 10.10

GREŠOVNIK Berta, univ.dipl.inž.

SREDA, 9.25 – 10.10

KOSMAČ Igor, univ.dipl.inž.

SREDA, 9.25 – 10.10

mag. RIBIČ Martina, univ.dipl.inž.

SREDA, 10.50 – 11.35

mag. STOPAR Ivanka, prof.

ČETRTEK, 7.45 – 8.30

PAVLEKOVIĆ Zdravko, univ.dipl.inž.

PETEK, 9.25 – 10.10

REBERNIK HERMAN Jerneja, univ.dipl.inž.

PONEDELJEK, 11.40 – 12.25

 

in popoldne v času njihovih govorilnih ur, vsak prvi torek v mesecu ob 18.00 v prostorih SŠ Ravne.

Knjižničarka je v popoldanskih urah dosegljiva vsak prvi torek v mesecu ob 18.00 v prostorih SŠ Ravne.

Študent se za govorilne ure dogovori s predavateljem in ga kontaktira preko maila!

 

Priimek in ime

Predavatelj pri predmetih

Email

Berta Grešovnik, univ. dipl. inž.

 

MATERIALI, OSNOVE STROJNIŠTVA

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

dr. Bojana Tancer, univ. dipl. psih.

POSLOVNO KUMUNICIRANJE IN VODENJE

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

mag. Drago Hribernik, univ. dipl. inž.

SISTEMI MEHATRONIKE 1, SISTEMI MEHATRONIKE 2, AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Drago Šebez, univ. dipl. inž.

ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO, OSNOVE ELEKTROTEHNIKE, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Igor Kosmač, univ. dipl. inž.

IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE ORODIJ, SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE ORODIJ

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

mag. Irena Erjavec, prof.

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (NEMŠČINA)

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

mag. Ivanka Stopar, prof.

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (ANGLEŠČINA)

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Jerneja Rebernik Herman, univ. dipl. inž.

TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV, TEHNIŠKI PREDPISI IN PROJEKTIRANJE

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

mag. Majda Bukovnik, univ. dipl. ekon.

EKONOMIKA PODJETJA

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

mag. Martina Ribič, univ. dipl. inž.

KAKOVOST IN ZANESLJIVOST PROCESOV, TRAJNOSTNI RAZVOJ

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Mirko Vošner, univ. dipl. inž.

VARNOST PRI DELU IN VAROVANJE OKOLJA

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Peter Čepin, univ. dipl. inž.

MERITVE, PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Zdravko Pavleković, univ. dipl. inž.

ROBOTSKI SISTEMI, PROGRAMIRANJE V AVTOMATIKI

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

mag. Vesna Lujinović, dipl. soc. del.

POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VODENJE

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

doc. dr. Vinko Močilnik, univ. dipl. inž.

MEHANIKA 1, MEHANIKA 2, STROJNI ELEMENTI, TEHNOLOGIJA, TEHNOLOŠKI PROCESI

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Facebook stran Višje šole Ravne

slika.jpg