foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pozdravljeni na naši spletni strani

VPIS 2018 - pomembni datumi

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je  1. februarja 2018 objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2018/2019.

Hkrati z Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. Na voljo je na spletni strani našega ministrstva: www.mizs.gov.si in spletni strani Višješolske prijavne službe: http://www.vss-ce.com/vps


Prijave na razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih: 

·        Prvi prijavni rok: od 6. februarja do 30. marca 2018 
·        Drugi prijavni rok: od 27. avgusta. do 31. avgusta 2018 


Pomembni datumi: 

       Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 9. februarja 2018 in v soboto, 10. februarja 2018. 
       Višje strokovne šole bodo do 15. junija 2018 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. 
       Višješolska prijavna služba bo do 20. julija 2018 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. 
       Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v prvem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 21. avgusta 2018. 
       Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 24. avgusta 2018 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na spletnih straneh višjih strokovnih šol. 
       Višje strokovne šole bodo do 11. septembra 2018 v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. 
       Višješolska prijavna služba bo do 21. septembra 2018 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. 
       Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v drugem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2018. 

Facebook stran Višje šole Ravne

slika.jpg