foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pozdravljeni na naši spletni strani

OBVESTILO O VPISU

 

Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

Vpis bo potekal v torek, 15. septembra 2015, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390

Ravne na Koroškem in sicer:

· ob 9.00 vpis v 2. letnik za redni študij strojništva in mehatronike

· ob 16.00 uri vpis v 2. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike

· ob 17.00 uri vpis v 1. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike.

Za vpis v 1. letnik za izredni študij morate prinesti naslednje dokumente:

· izvirnik in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z obvestilom o

uspehu,

· 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,

· Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.

Stroške vpisnega postopka v višini 20,00 € bodo kandidati za redni študij vplačali ob vpisu.

Za izredni študij je vpisnina in 1. obrok šolnine 400 € in se vplača ob vpisu.

Ravnatelj

 

Mag. Drago Hribernik, univ.dipl.inž.

Facebook stran Višje šole Ravne

slika.jpg